דנילוב יועצי פרישה ומיסוי | ההתמחות במיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה

הבשורה החדשה לציבור הפורשים

בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה – טופס 161ח' + טופס 161י'

מקבלי קצבה שהגיעו לגיל הפרישה (62 – לאישה, 67 – לגבר) והחלו לקבל קצבה, זכאים לקבל פטור נוסף החל משנת 2020. זכאות זו תוביל לצמצום המס על הקצבה החודשית ולהגדלת הנטו החודשי.

כאמור, במאמר קיבוע זכויות ביארנו בארוכה שתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנחקק בשנת 2012, תיקן את סעיף 9א(ב) לפקודה, כאשר עד אז שיעור הפטור המרבי על הקצבה עמד על 35%. נוסחה זו נקראה "נוסחת השילוב הישנה", כלומר החוק הישן שחל על פורש שהגיע לגיל הפרישה לפני 2012 וקיבל מענקי פרישה לפני 2012. בשנת 2012 לאחר חקיקת תיקון 190, וכניסתו לתוקף של נוסחת הקיזוז, כלומר החוק החדש עלו שיעורי הפטור על הקצבה.

במהלך השנים אחוזי הפטור עלו בהדרגה לפי הטבלה הזו.

שנה שיעור הפטור הנוסף שיעור הפטור הכולל סל הפטור
2012-2015 8.5% 43.5% 739,116 ₪
2016-2019 14% 49% 739,116 ₪
2020-2024 17% 52% 793,728 ₪
2025 ואילך 32% 67% 1,022,688 ₪

בשנת 2020 הפטור המינימלי לכל פורש יעמוד על שיעור של 17%. אם נמיר זאת לסכומים, סכום הפטור החודשי יעמוד על 1,441 ₪. כדי להקל על ציבור הפורשים ולמנוע מהם להגיע למשרדי מס הכנסה, קיבלו משלמי הקצבה הנחיה לתת את הפטור הנוסף על ידי מילוי טופסי 161י' ו-161ח'.

כיצד מתקבל הפטור?

בהוראת ביצוע של מס הכנסה ניתנו הנחיות לאופן קבלת אחוז הפטור הנוסף.

 

פורשים שהגיעו לגיל הפרישה לפני 01.01.2012

אפשרות א

בהוראה של מס הכנסה נכתב כי פורש שמעוניין לנצל את זכויותיו המלאות ולקבל תכנון מס אופטימלי בגיל הפרישה, ולא למלא טופס 161י', ייגש למס הכנסה עם המסמכים הבאים:

  • טופסי 161 של העובד במהלך שנות עבודתו עד לפרישה הסופית.
  • תלוש קצבה/ משכורת אחרון.
  • אם יש הכנסות נוספות, לצרף אישורים מתאימים.

 

אפשרות ב

עלינו למלא טופס 161י' ולהגישו למשלם הקצבה, קרי קרן הפנסיה/ ביטוח מנהלים/ קרנות ותיקות/ מוסדות המדינה (פנסיה תקציבית).

הוראת הביצוע מבהירה ואומרת שרק פורש שמנוכה מקצבתו מס ללא קבלת הפטור, ושלא קיבל אישור מפקיד השומה, יכול להגיש טופס זה למשלם הקצבה על מנת לקבל את הפטור הנוסף. בקשה זו תוגש למשלם הקצבה באופן חד פעמי.

חשוב לדעת כי, למרות זאת, במילוי טופס זה אנו מחליטים שהגידולים העתידיים בפטור הנוסף יגדילו את אחוז הפטור בלבד, וכן כי 90 יום לאחר קבלת הפטור לא ניתן לקבל סכומים מקופת גמל לקצבה בסכום חד פעמי – שנקרא היוון קצבה.

לפי הוראות הביצוע, קבלת הפטור הנוסף תלויה בשני תנאים מצטברים:

  • על הפורש להגיש למשלם הקצבה טופס 161י' חתום.
  • הפורש הצהיר בטופס 101 שאין לו הכנסות אחרות, או שיש לו הכנסות אחרות אבל לא מהקצבה.

כאן חשוב להבהיר שאנו ממליצים לא למלא טופס זה ולשלוח אותו למשלם הקצבה באופן אוטומטי וללא תכנון אופטימלי ממספר סיבות, ולהלן דוגמה לתמיכה בעמדתנו.

בחוזר מס הכנסה 02/2013 – תיקון 190 לפקודה, הוראות סעיף 9א' למתן פטור על הקצבה המזכה, מבואר כי יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר 01.01.2012, וקיבל מענקים לפני 01.01.2012, יוכל לבחור בין נוסחת הקיזוז החדשה (החוק החדש) לבין נוסחת השילוב הישנה (החוק הישן), ולכן לא כדאי למהר ולקבל החלטות במהירות כיוון שהדבר כולל שיקולי מיסוי נוספים רבים.

 

פורשים שהגיעו לגיל הפרישה לאחר 01.01.2012

הפורשים אשר הגיעו לגיל הפרישה לאחר 01.01.2012, יכולים לבחור אחת מבין שתי אפשרויות לקבלת הפטור:

אפשרות א

בהוראה של מס הכנסה נכתב כי פורש שמעוניין לנצל את זכויותיו המלאות ולקבל תכנון מס אופטימלי בעת הפרישה, ולא למלא טופס 161ח', ייגש למס הכנסה עם המסמכים הבאים:

  • טופסי 161 של העובד במהלך שנות עבודתו עד לפרישה הסופית.
  • תלוש קצבה/ משכורת אחרון.
  • אם יש הכנסות נוספות, לצרף אישורים מתאימים.

ניתן להחליט כיצד יתקבל הפטור, האם דרך פטור חודשי או היוון קצבה פטור ממס, וכך יחליט הפורש כיצד ינוצלו הגידולים העתידיים בפטור.

 

אפשרות ב

עלינו למלא טופס 161ח' ולהגישו למשלם הקצבה, קרי קרן הפנסיה/ ביטוח מנהלים/ קרנות ותיקות/ מוסדות המדינה (פנסיה תקציבית).

הוראת ביצוע של מס הכנסה מבהירה, שמרגע מילוי טופס זה ושליחתו למשלם הקצבה, לאחר שחלפו 90 יום, לא ניתן להתחרט שוב ולבצע היוון בפטור ממס בעתיד. אנו ממליצים לא למלא טופס זה ולשלוח אותו במהרה למשלם הקצבה לפני חשיבה מעמיקה על ההשלכות בעקבות מילויו. חשוב לדעת כי, כשאנו ממלאים טופס זה, אנו מחליטים שהגידולים העתידים בפטור הנוסף יחולו על הקצבה בלבד. בהוראות הביצוע נאמר שפורש אשר בוחר באפשרות זו נדרש להגיש טופס זה למשלם הקצבה פעם אחת בלבד.

אהבתם? שתפו!

אורן דנילוב
יועץ מס לפרישה

תכנון וייעוץ לפרישה

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

הגשת דוחות שנתיים

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

שאלה? כתבו לנו!

Tag Manager (noscript) -->