דנילוב יועצי פרישה ומיסוי | ההתמחות במיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה

משיכת כספי תגמולים בפטור ממס

צו הרחבה לפנסייה חובה שנכנס לתוקפו החל משנת 2008 חייב את המעסיקים וכן את העובדים להפקיד כספים לקופה לקצבה למטרת פנסייה חובה (לקרן פנסייה/ביטוח מנהלים) על מנת לקבל קצבה פרישה חודשית ראויה בהגיע לגיל הפרישה.

מדינת ישראל חוקקה חוק זה על מנת להבטיח מעמד כלכלי ראוי ומכובד שיתן מענה לציבור הגמלאים להתקיים בכבוד בעת יציאתם לגמלאות.

על כן המדינה חוקקה חוקים שיקשו על על האזרח הישראלי למשוך את כול החיסכונות הפנסיונים שלא במסגרת של קצבה חודשית ולפני גיל הפרישה.

ולכן חוקק סעיף 87 לפקודת מס הכנסה שקובע שבעת משיכת כספי התגמולים שלא בצדק ישנו קנס שבירה של 35% או מס שולי לפי הגבוה על משיכה שלא כדין מקרן פנסייה או ביטוח מנהלים.

בקרנות הפנסייה וביטוחי המנהלים ישנם 2 סוגי חסכונות הנמצאים בקופה- כספי פיצויים וכספי תגמולים. כספי הפיצויים נועדו להבטיח לעובד בעת פיטורין או התפטרות בטחון כלכלי עד למציאת עבודה חדשה. לעומת זאת כספי התגמולים אלו כספים שנועדו למטרה של קבלת קצבה בגיל פרישה וכספים אלו מוגנים על ידי חוק קופות הגמל ולא ניתנים למשיכה כלל אלא במקרים מסוימים.

בעבר היו כספים שהופקדו בקופות גמל הוניות והיו ניתנות למשיכה לאחר 15 שנה בפטור ממס.

המצב כיום הוא שכספים שהופקדו החל משנת 2008 הינן ברובן כספים קצבתיים  ולכן לא ניתן למשוך אותם בסכום חד פעמי בפטור ממס אלא רק בצורת קצבה חודשית בהגיע לגיל הפרישה.

חשוב לזכור

חוק קופות הגמל בישראל הינו מהמורכבים בעולם וישנם הרבה חוקים וכללים אחרים שחלים על עמיתים שונים(עמית שכיר ,עמית עצמאי). ולכן במאמר זה נתקדם רק במשיכת כספי תגמולים בפטור ממס.

כספים שהופקדו החל משנת 2008 הינן ברובן כספים קצבתיים ולא ניתן למשוך אותם בסכום חד פעמי בפטור ממס אלא רק בצורת קצבה חודשית.

לצערנו לפעמים ללא ידיעה אנו עושים טעויות מרחיקות לכת והופכים כספים פטורים לכספים חייבים במס.

לדוגמא: ישנם כספים שנצברו בקופות גמל הוניות שנפתחו לפני 2003 או קופות קצבתיות שבה הופקדו כספי חיסכון עד שנת 2000 – כספי אלו פטורים ממס החל מגיל 60.

ברגע שנחליט להעביר כספים אלו לקופה משלמת לקצבה –קרי קרן פנסייה או ביטוח מנהלים על מנת לקבל קצבה חודשית , במהלך זה הרי אנו הופכים כספים אלו לחייבים במס.

 

האם ישנם מקרים שניתן למשוך ללא מס? האם יש משיכה כדין?

כן,ישנם מקרים שהחוק קובע שבמקרים הבאים לא נצטרך לשלם קנס שבירה של 35% בעת משיכת כספי החיסכון הפנסיונים שלנו גם לפני גיל הפרישה.

 

מיעוט הכנסות

סעיף 34(ב)(2) לתקנות מס הכנסה קובע שבמידה ואין לבני זוג הכנסות העולות על שכר המינימום בחודש מסוים אזי ניתן למשוך את כספי התגמולים מהקרן בפטור ממס עד לתקרת שכר מינימום, במידה ולבני הזוג ילד אחד לפחות פחות מגיל 18 אזי ניתן למשוך עד פעמיים שכר מינימום בפטור.

יש לצין כי במבחן ההכנסות מס הכנסה בודק את כול מקורות ההכנסה כולל קצבת ילדים,סיוע בשכ"ד,עזרה ממהורים וכולי. במידה ואתם עונים על הקריטריונים הנ"ל אזי קופת הגמל תעביר אליכם מדי חודש את ההפרש בין ההכנסות שלכם בפועל לתקרת שכר מינימום.

יש לציין כי לאחר 3 חודשים יש לבקש מקופת גמל אישור מחדש על מנת להמשיך ולקבל את כספי הקופה בפטור ממס.

לדוגמא:

בני זוג + ילד אחד מתחת לגיל 18 ,הכנסותיהם ב-3 החודשים האחרונים היו הכנסות מקצבת נכות בלבד ע"ס 2,000 לחודש.

שכר המינימום נכון לשנת 2019 -5,300 ₪.

במקרה שלפנינו מכיוון שלבני הזוג ישנו ילד אחד מתחת לגיל 18 הינם זכאים לפטור ממס בעת משיכת התגמולים עד לתקרה של פעמיים שכר המינימום – 10,600.

אך הקופה תוריד את הסכום שמתקבל מקצבת הזקנה ע"ס 2,000 ₪ ותעביר לבני הזוג סכום חודשי של 8,600 ₪.

את הבקשה יש למלא באמצעות טופס 159א.

 

הוצאות רפואיות

סעיף 34 (ב)(3) לתקנות מס הכנסה קובע שבמידה וההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו היו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו ,של בן זוגו ושל קרובו שבשבילו הוצאות ההוצאות הרפואיות אזי ניתן למשוך בסכום חד פעמי בפטור ממס כספי תגמולים עד לגובה ההוצאות הרפואיות.

יש לציין כי הוצאות רפואיות ממעטות הוצאות של טיפולי שיניים.

הגדרת קרוב – בן זוג ,הורה,הורי הורה,צאצא וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כול אחד מהם.

יש למלא טופס 159.

 

נכות

סעיף 34 (ב)(3) לתקנות מס הכנסה קובע במידה ולעמית או לקרובו נקבעה דרגת נכות קבועה של לפחות 75% אזי ניתן למשוך כספי התגמולים בסכום חד פעמי בפטור ממס.

יש לציין כי הנכות צריכה להיות יציבה ולא זמנית.  כמו כן התנאי החשוב לפי הסעיף הזה הוא שהנכות נקבעה לאחר שהעמית פתח את קופות הגמל. זאת אומרת שהם העמית היה נכה ולאחר מכן פתח את קופת הגמל אזי  במקרה זה לא ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס.

יש למלא טופס 159.

 

פטירת העמית

בעת פטירת העמית היורשים יוכלו למשוך את הכספים בסכום חד פעמי בפטור ממס.

בקרן פנסייה השאירים לא יוכלו למשוך את הכספים בסכום חד פעמי אלא יקבלו את הכספים בצורת קצבה חודשית.

אהבתם? שתפו!

אורן דנילוב
יועץ מס לפרישה

תכנון וייעוץ לפרישה

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

הגשת דוחות שנתיים

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

שאלה? כתבו לנו!

Tag Manager (noscript) -->