דנילוב יועצי פרישה ומיסוי | ההתמחות במיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה

קיבוע זכויות

אם אתם גמלאים והגעתם לגיל הפרישה הקבוע בחוק , לפי לשון החוק זה נקרא גיל הזכאות, הנכם זכאים להטבה משמעותית בגין קצבת הפנסיה שלכם, הטבה זו מתבטאת  בפטור חודשי בסכום מסוים על  קצבת הפנסיה שלכם. זכאות זו תתקבל לאחר מילוי טופס 161ד'- "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א' לפקודה", והגשתו למס הכנסה

פטור על הפנסיה החודשית – טופס 161ד'

אם אתם גמלאים והגעתם לגיל הפרישה הקבוע בחוק , לפי לשון החוק זה נקרא גיל הזכאות, הנכם זכאים להטבה משמעותית בגין קצבת הפנסיה שלכם, הטבה זו מתבטאת  בפטור חודשי בסכום מסוים על  קצבת הפנסיה שלכם. זכאות זו תתקבל לאחר מילוי טופס 161ד'- "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א' לפקודה", והגשתו למס הכנסה. בטופס זה תדרשו להחליט איך יתבטא הפטור החודשי לו אתם זכאים.  הטבה זו ניתנת כחלק מתיקון 190 המפורסם שנחקק בשנת 2012. אחד מהחוקים מסדיר את אפשרות הבחירה בין פטור ממס על מענקי פרישה,  פטור על היוון קצבה , פטור ממס על קצבה מזכה או לחילופין השילוב של שלושתם – במילים אחרות ביצוע קיבוע זכויות. לאחר עשרות שנות עבודה הגיע הזמן לקבל את החלטות החשובות בחיינו , מה אנו רוצים לעשות בכספי הפיצויים והתגמולים: הורשה לילדים , יעוד לקצבה, משיכת סכום גבוה בפטור ממס לצורך השקעה לרכישת דירה. בשורות הבאות ננסה להרחיב כמה שיותר על מנת להסביר מהו טופס זה ואיך אופן מילוי הטופס משפיע באופן דרמטי על המשך חיינו.

 

מי זכאי לפטור?

כול אדם אשר מקבל קצבה מזכה חייבת במס והגיע לגיל הזכאות הקבוע בחוק זכאי לקבל את הפטור.

קצבה מזכה היא , סך כול הקצבאות שאדם מקבל למעט קצבה מוכרת, קצבה מזכה במילים אחרות היא קצבה מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים או לחילופין קצבה מהקרנות הותיקות וכן פנסיה תקציבית מהמדינה. כמו כן מי שנקבע לו נכות צמיתה מעבודה בשיעור של 75% זכאי לקבל את הפטור. גיל הזכאות מוגדר בחוק כ: גיל הפרישה או גיל קבלת הקצבה בפועל, לפי המאוחר. גיל הפרישה הקבוע בחוק הוא 62 לאשה, 67 לגבר. ניתן להסיק מהגדרה זו , במידה ואדם ממשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק ועדיין לא החל לקבל קצבה חודשית אינו זכאי לפטור המדובר. ולכן יש לשקול באופן מעמיק ויסודי קבלת קצבה החל מגיל 67 במקביל לקבלת עבודה על מנת לנצל את הפטור המיוחל.

 

איך ניתן לקבל את הפטור?

על מנת לקבל את הפטור צריכים לגשת לפקיד שומה לפי איזור המגורים ולמלא טופס 161ד' – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א' לפקודה. חשוב להדגיש כי מילוי טופס זה דורש חשיבה מרובה ובדיקה מעמיקה של כול כספי החיסכון הצבורים בקופות הגמל השונות, שכן לאחר מילוי טופס זה והגשתו לפקיד השומה ניתן להתחרט ולשנות את נתוני הטופס עד 120 יום מרגע הגשתו. לאחר מכן כבר לא ניתן להתחרט ולשנות את נתוני הטופס. הפורש חותם בטופס 161ד' ומצהיר-ידוע לי כי לאחר תום התקופה הקבועה בחוק לא אוכל לשנות עוד את החלטתי. בנוסף יש לציין כי לפקידי מס הכנסה אסור לייעץ בנושא מילוי טופס זה. ולטעמינו בצדק כי מעטים הם אנשי המקצוע היודעים במדויק מהן השלכות מרחיקות הלכת של מילוי טופס זה.

 

על מה אנו נדרשים להחליט בטופס קיבוע זכויות?

קיבוע זכויות כשמו כן הוא, אנו נדרשים לקבע את החלטתנו בנוגע לפטורים שברצוננו לממש, אם זה בדרך של פטור חודשי על הקצבה או סכום פטור חד פעמי , זאת אומרת שאנו נדרשים לבחור את זכויותינו לגבי אופן קבלת הקצבה- בהיוון או בדרך של קבלת פטור חודשי.

לזכותו של כול פורש במדינת ישראל שהגיע לגיל הזכאות עומד "סל של פטור" , סכום הסל הוא בסך של 747,936 ₪ (נכון לשנת 2019). יש לציין כי סכום סל ילך ויגדל במהלך השנים לפי פקודת מס הכנסה. להלן סכומי הפטור העתידיים:

שנה שיעור הפטור פטור חודשי סל הפטור
2016-2019 49% 4106 ₪ 739,116 ₪
2020-2024 52% 4358 ₪ 810,576 ₪
2025 ואילך 67% 5615 ₪ 1,022,688 ₪

 

סכום זה נקרא יתרת ההון הפטורה, סכום זה ניתן לניצול ב-4 מסלולים שונים לפי החלטתו של הפורש:

 1. פטור על הקצבה –במסלול זה נקבל פטור חודשי על הקצבה , דבר שיביא להפחתת הקצבה החייבת במס, פטור זה עומד היום על סך 4,156 ₪. במידה והקצבה שלנו גבוהה או שאנו ממשיכים לעבוד במקביל לקבלת קצבה מסלול זה הינו המסלול האופטימלי בשבילנו. יש להדגיש כי משיכת כספי פיצויים פטורים במהלך השנים תביא לפגיעה בפטור החודשי על הקצבה, קרי להפחתת הפטור החודשי והגדלת הקצבה החייבת במס.
 2. היוון קצבה – משיכה של סכום חד פעמי נקראת היוון קצבה , במסלול זה ניתן למשוך סכומי תגמולים פטורים ממס בסכום חד פעמי במסגרת סל הפטור (747,936 ₪). חשוב להדגיש כי במסלול זה ישנו תנאי שהסכום שימשך יהיה פטור ממס, התנאי הוא שלפורש תהיה קצבה חודשית של לפחות 4,406 ₪ (נכון לשנת 2019) – בלשון החוק קצבה זו נקראת קצבה מזערית. במידה וסכום הקצבה החודשית יהיה נמוך מסכום זה אזי המשיכה הזאת תהיה משיכה שלא כדין ותחויב בקנס של 35%.
 3. פטור משולב-ניתן להחליט במסלול זה לשלב את הפטור על הקצבה בנוסף להיוון על כספי תגמולים. כמובן שבחירה במסלול זה משתנה בין פורש לפורש לפי צרכיו הנדרשים. יש לציין כי פורש שממשיך לעבוד במקביל לקבלת קצבה יכול להחליט "לשריין" (לשמור) סכום מסוים של פטור עתידי בעת פרישה סופית מעבודה, היתרון הוא שכבר עכשיו ניתן להנות מפטור חלקי על הקצבה , דבר שיביא לחיוב במס שולי נמוך יותר של הפורש.
 4. פטור על הפיצויים- במידה ולפורש מגיעים פיצויים פטורים בעת הפרישה, ניתן להחליט לנצל חלק מיתרת ההון הפטורה בגין מענקי פרישה פטורים. חשוב לציין כי משיכה של 1 ₪ פיצויים פוגעת ב-1.35 ₪ ביתרת ההון הפטורה בסכום ממודד. עוד חשוב לציין כי רק משיכת פיצויים פטורים ב-32 שנה האחרונות לפני גיל הפרישה פוגעים ביתרת ההון הפטורה. מטרת המחוקק היא שהועבד לא ימשוך סכומים גבוהים של פיצויים פטורים אלא ייעד אותם למטרת קצבה.

 

מה הדין אם הפרישה שלי הייתה לפני שנת 2012,לפני תיקון 190?

לפני תיקון החוק החדש כחלק מתיקון 190 המפורסם חלה על הפורשים "נוסחת השילוב הישנה"

נוסחת שונה במהותה ובכלליה מהחוק החדש. לכן מס הכנסה קבע כללים בנוגע לפורשים שהגיעו לגיל הזכאות לפני החוק החדש:

 • מי שהגיע לגיל הזכאות לפני 01.01.12 וקיבל מענקים פטורים לפני 2012 תחול על נוסחת השילוב הישנה, קרי החוק הישן.
 • מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר ה-01.01.12 וקיבל מענקים לאחר 2012 תחול עליו נוסחת הקיזוז , קרי החוק החדש.
 • מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר 01.01.2012 וקיבל מענקים לפני 2012, יוכל לבחור בין החלת החוק הישן לחוק החדש, לפי בחירתו.

 

קיבלנו סכום מסוים של פטור, איך זה משפיע על הקצבה?

ניתן דוגמא מעשית: פורש הגיע לגיל 67 והחל לקבל קצבה בסכום של 10,000 ₪ לחודש. התקבלו פיצויים פטורים ע"ס 154,000 ש"ח.  לפי חישוב בטופס קיבוע זכויות , הפטור שהתקבל עומד על סך של 3,000 ₪. מה תהיה חבות המס של הפורש?

מהטבלה הנ"ל רואים אנו שלפטור משמעות רבה בתשלום המס, במידה ונחליט לקבל פטור על הקצבה במקרה הנ"ל החסכון במס יעמוד על 5,724 ₪ לשנה. יש לציין כי במידה ונחליט לשלם מס מלא על הפיצויים ולהנות מתקרת הפטור המלאה שעומדת על 4,106 ₪ , לפי נתוני הדוגמא החיסכון במס יהיה 7,400 ₪ בשנה.

 

איך הגענו לסכום פטור של 3,000 ₪ בחודש?

לחישוב הזה קוראים נוסחת הקיזוז וכך היא עובדת:

להלן חישוב ההון הפטור לפי נתוני 2019:

הון פטור:           747,936

פיצויי פטורים:    (207,935)=1.35*154,026  מענקים פטורים מוכפלים במקדם

יתרת הון פטורה :540,000

פטור חודשי       :3,000=540,000/180

אחוז הפטור      35%

 

מה קורה שאנו ממשיכים לעבוד לאחר ביצוע קיבוע זכויות, האם עדיין נקבל את הפטור המיוחל?

התשובה היא כן, ברגע שהתחלנו לקבל קצבה חודשית אנו זכאים לקבל את הפטור למרות שאנו ממשיכים לעבוד.

במידה ופורש ממשיך לעבוד לאחר ביצוע קיבוע זכויות וקבלת הפטור , בפרישה סופית ממקום העבודה האחרון לאלתר הפורש עתיד לקבל פיצויים פטורים נוספים. ולכן יש לתת ביטוי כבר היום בטופס קיבוע זכויות ולשמור סכום של פטור עתידי בעת פרישה סופית מהעבודה.

 

הפנסייה שלי נמוכה, האם בכול זאת עליי למלא טופס קיבוע זכויות?

לרוב מי שהפנסיה שלו נמוכה והוא לא מגיע לחבות במס , מילוי טופס 161 ד' לא ישנה את תמונת המצב של הפורש. אולם יש להדגיש כי במידה ונחליט בעתיד כן לעבוד במקביל לפרישה כן רצוי ומומלץ למלא טופס קיבוע זכויות. בנוסף יש לציין כי במידה ופורש מבצע הפקדה לפי תיקון 190 לקופת גמל ולאחר כמה שנים רוצה להוון קצבה מוכרת, זאת אומרת ירצה למשוך את כול הסכום  כולל ריבית ורווחים יכול לנצל זאת כחלק מיתרת ההון הפטורה-סל הפטור כאמור המגיעה לו, בשביל זה עליו למלאות טופס 161ד'(בתנאי שלפורש יש קצבה מזערית ע"ס 4,406 ₪).  חשוב לדעת, כי גם לאחר שלא מילאנו טופס קיבוע זכויות מחוסר ידיעה, ניתן למלא טופס זה נכון להיום ולקבל את ההטבות שהיו מגיעות לנו עד 6 שנים אחורה.

 

אלו מסמכים אנו נדרשים לאסוף לפני הקיבוע?

 1. אנו נדרש להשיג את כול טופסי 161 מכול המעבידים הקודמים והמעביד האחרון.
 2. לדעת האם אנו ממשיכים לעבוד לאחר גיל הפרישה ומהן צפי ההכנסות השנה.
 3. רצוי מאוד גם דוח מהמסלקה הפנסיונית עם פירוט מדויק של כול כספי החיסכון הפנסיוני.
 4. צפי מקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית/קרן ותיקה על קצבת הפרישה הצפויה שלנו.
 5. הכי חשוב! מהם הצרכים הכספיים של הגמלאי ובני משפחתו לאחר הפרישה.

 

באם עדיין יש לכם שאלות מוזמנים לשלוח את השאלות ואשתדל לעשות את המירב על מנת לענות.

אהבתם? שתפו!

אורן דנילוב
יועץ מס לפרישה

תכנון וייעוץ לפרישה

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

הגשת דוחות שנתיים

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

שאלה? כתבו לנו!

Tag Manager (noscript) -->