דנילוב יועצי פרישה ומיסוי | ההתמחות במיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה

מענק הסתגלות

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

  • עובד אשר בין התאריכים 01.03.20 עד 19.04.20 מתקיימים לגביו התנאים הבאים יהיה זכאי למענק הסתגלות:
  • מלאו לו 67 שנים או יותר
  • הוא תושב ישראל לפי חוק הביטוח הלאומי
  • במהלך התקופה הנ"ל הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.
  • הוא היה עובד שכיר בתקופה של 3 חודשים לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו.

 

מי שעונה לכול התנאים המנויים למעלה יהיה זכאי למענק הסתגלות

  • מענק הסתגלות מיוחד בגין חודש מרץ 2020
  1. מענק הסתגלות מיוחד זה ישולם למי שתאריך סיום עבודתו חל בין התאריכים 01.03.20 ל- 31.03.20 והוא לא המשיך לעבוד בעבודה נוספת עד ליום 31.03.20.

 

סכום הכנסה  סה"כ מענק הסתגלות
הכנסתו אינה עולה 2,000 ₪ 2000 ₪
מ-  2,000 עד ל- 4,000 ש"ח 1,500 ₪
מ-4,000 עד 5,000 ₪ 1,000 ₪
הכנסתו עולה על 5,000 ₪ 0 ₪

 

בסעיף זה, "קצבת פרישה" – קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

1)      עבודה

2)      שירות בצבא הגנה לישראל

3)      שירות במשטרת ישראל

4)      שירות בשירות בתי הסוהר

 

  • מענק הסתגלות מיוחד בגין חודש אפריל 2020
  1. מענק הסתגלות מיוחד זה ישולם למי שזכאי למענק הסתגלות בגין חודש מרץ 2020 שתאריך סיום עבודתו חל בין התאריכים 01.03.20 ל- 31.03.20 והוא לא המשיך לעבוד בעבודה נוספת עד בין 01.04.2020 עד לתאריך 19.04.2020.

 

סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסה לפי חודש אפריל כמפורט:

 

סכום הכנסה  סה"כ מענק הסתגלות
הכנסתו אינה עולה 2,000 ₪ 4,000 ₪
מ-2,000 עד ל- 3,000 ש"ח 3,000 ₪
מ-3,000 עד 4,000 ₪ 2,000 ₪
 מ-4,000 עד 5,000 ש"ח 1,000 ₪

 

בסעיף זה, "קצבת פרישה" – קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

5)      עבודה

6)      שירות בצבא הגנה לישראל

7)      שירות במשטרת ישראל

8)      שירות בשירות בתי הסוהר

 

בקשה למענק תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, בדואר או באופן ידני במידה והדבר יתאפשר.

אופן הגשת הבקשה יתפרסם בהמשך באתר הביטוח הלאומי.

אהבתם? שתפו!

אורן דנילוב
יועץ מס לפרישה

תכנון וייעוץ לפרישה

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

הגשת דוחות שנתיים

ההתמחות שלי היא מיסוי לקראת פרישה ועזיבת עבודה. אני עוזר לאנשים לקבל את כול הזכויות המגיעות להם לקראת הפרישה ולאחריה ע"י תכנון פרישה נכון תוך ליווי מלא מול המוסדות השונים.

שאלה? כתבו לנו!

Tag Manager (noscript) -->